Velitel Městské policie Litvínov, Zdeněk Urban, porušuje zákon!

Velitel Městské policie Litvínov, Zdeněk Urban, porušuje zákon!

Společnost SYNOT TIP tímto reaguje na lživé informace, zveřejněné v Mosteckém deníku dne 9. 5. 2017. V článku Aleny Herzánové s názvem „Rvačky, krádeže, stříkačky. Strážníci měli loni napilno“ byla umístěna citace velitele Městské policie Litvínov, Zdeňka Urbana, který evidentně nezná město, ve kterém působí a svými vyjádřeními porušuje zákon.

Neví totiž o tom, že v Litvínově žádná herna SYNOT TIP již téměř tři roky není – přesto však dle Deníku prohlásil, že je právě herna SYNOT TIP nejproblémovějším místem v Litvínově.

Velitel Urban tedy patrně nezná ani městské předpisy. V Litvínově totiž platí již několik let tzv. nulová tolerance k provozu loterií, a to na základě obecně závazné vyhlášky 5/2011, která vstoupila v platnost k 1. 1. 2012. Proto zde naše společnost, která se vždy řídí platnou legislativou, mít hernu ani nemůže. Provoz ukončila hned poté, co jí Ministerstvo financí na základě této vyhlášky ukončilo platnost vydaných licencí, a to k datu 4. 6. 2014.  

Vedení redakce na základě naší stížnosti zveřejnilo omluvu, v níž uvádí, že policie tento název dokonce používá i v oficiální výroční zprávě! To je zcela absurdní. Jsme toho názoru, že není možné, aby taková instituce, jakou je právě městská policie, používala v oficiálních dokumentech nebo dokonce uváděla do médií lživé informace. Svědčí to o její naprosté neprofesionalitě a neznalosti.

Informaci, kterou jsme obdrželi ze strany vedení redakce Deníku jsme si sami ověřili. Jak jsme zjistili, jedná se o dvě výroční zprávy, ve kterých městská policie lže a používá neoficiálních a zavádějících označení.  Vyvolává tím mylný dojem, že zde naše společnost působí a má podíl na zvýšené kriminalitě ve městě. Jedná se o výroční zprávy za rok 2015 a 2016, které jsou také veřejně dohledatelné na oficiálních webových stránkách Městské policie Litvínov.

Naproti tomu ve výročních zprávách z let předešlých, kdy společnost SYNOT TIP na uvedené adrese skutečně provozovala, tento název zmíněn není, což také svědčí o tom, že v souvislosti s naším provozem zde nebyla evidována žádná zvýšená kriminalita.

Městská policie Litvínov v čele s jejím velitelem Urbanem se tak dopouští klamání veřejnosti a poškozování dobrého jména společnosti SYNOT TIP, což je v rozporu se zákonem.