Tiskové prohlášení skupiny SYNOT

Tiskové prohlášení skupiny SYNOT

Skupina SYNOT se ohrazuje proti informacím zveřejněným v tiskové zprávě Tomáše Pasterného, která je ohlédnutím za „Konferencí o hazardu“, která se konala ve čtvrtek, 14. 3. 2014, ve Zlíně.

Rozhodně nepovažujeme za pravdivá tvrzení o tom, že účast výkonného ředitele společnosti SYNOT TIP, Petra Mikošky, zde vyvolala napjatou atmosféru.  Naopak představitelé většiny zúčastněných obcí (kterých však na akci dorazila jen hrstka z celého kraje) pohled provozovatelů na problematiku regulace loterií přivítali.

Výměnu názorů vyvolalo až osočování legálních provozovatelů loterií ze strany primátora Českých Budějovic, Juraje Thomy, který tyto podnikatele přirovnal k parazitům a pseudopodnikatelům, což pan Pasterný zmiňuje také ve své tiskové zprávě.

Celá hysterie, kterou vyvolala účast skupiny SYNOT na této konferenci nás jen utvrzuje v přesvědčení, že bojovníkům proti hazardu skutečně nejde o diskuzi, ale pouze o vnucování vlastních názorů.

Zástupci skupiny SYNOT měli zájem o účast na této konferenci. Ta jim ale byla odmítnuta s tím, že se jí zúčastní pouze zástupci samospráv. Ani tato informace však nebyla pravdivá – na akci byli pozváni známí aktivisté, navíc s příspěvkem, který nazvali „mýty provozovatelů“.  Je proto logické, že by na tyto informace měli reagovat především ti, jichž se týkají – tedy provozovatelé. Pokud by navíc byly tyto informace skutečně pravdivé, pořadatelé akce by rozhodně neměli takové obavy provozovatele na akci pozvat.

V oficiálním programu navíc bylo avizováno, že účastníci budou komplexně seznámeni s problematikou hazardu. Pakliže však chtěli pořadatelé zástupce samospráv skutečně komplexně seznamovat s danou oblastí, bez stanoviska a zkušeností druhé strany to není možné. 

 Dlouhodobě odmítáme nátlak na ze strany aktivistů na samosprávy a předkládání zkreslených informací. Naopak jsme pro férové prezentace objektivních argumentů a hledání vhodných kompromisních řešení.

 Zástupci skupiny SYNOT jsou na rozdíl od aktivistů pro oboustrannou a vyváženou diskuzi opřenou o fakta, nikoliv o jednostranné osočování, což bylo evidentně cílem zmíněné akce. To nakonec potvrzoval i program celé akce, který byl záměrně sestaven tak, aby vyzněl proti provozovatelům.

Skupina SYNOT je ve svých názorech a argumentech konstantní. Již mnohokrát se potvrdilo, že jsou její obavy z přehnané regulace na místě (například když na základě zkušeností ze svého zahraničního působení předvídala rozmach černých heren). Naproti tomu názory aktivistů se již několikrát ukázaly jako lživé a jejich protagonisté se za ně dokonce museli omluvit.